מספר טלפון


9554333 - 08 ערד נתיבות מרכז הנגב דרך מצדה 1
9554555 - 08 בית הספר תיכון מקיף אורט
9554555 - 08 אורט ישראל תיכון מקיף
9554777 - 08 להבים מועצה מקומית