מספר טלפון


*974500 - 08
*974501 - 08
9745020 - 08 גוטליב נפתלי ושרה
9745021 - 08 (פקס) סניף מודיעין
9745026 - 08 שוורץ אפרת ואשר
9745027 - 08 הסקין אפרת ומשה
9745028 - 08 מוסדות נזר הבריאה
9745029 - 08 אלישיב מנשה ואילה
*974503 - 08
*974504 - 08
9745050 - 08 אפללו מאיר
9745052 - 08 יוסוביץ נחמה
9745054 - 08 פרנקל ציפורה
9745065 - 08 הירש אלישבע
9745066 - 08 דואר נתן
9745067 - 08 טוקצינסקי צבי
9745068 - 08 גולד שמואל
9745069 - 08 גוטליב לאה וחיים
9745070 - 08 טרס אהרון
9745071 - 08 פוקס אלינורה
9745072 - 08 לוי אביגדור וג'ני
9745073 - 08 ברורמן ברוך ונעומי
9745074 - 08 ברונפמן חנה
9745077 - 08 קלמרסקי בן ציון
9745080 - 08 קרסיק מרק
9745084 - 08 אזואלוס בצלאל
9745090 - 08 דודפור יורם
9745111 - 08 ארליכמן אשר ופגי
9745151 - 08 לוי יוסף ורבקה
9745252 - 08 כצבורג צבי ואסתר
9745274 - 08 סקלאיר מקסים
9745283 - 08 אגודת "יד אליעזר"
9745393 - 08 אבלס אלי וחיה
9745444 - 08 ויצמן עליזה
9745533 - 08 דובנקי אברהם ונחמה
9745544 - 08 פל ישראל ושרגא
9745555 - 08 זאבי לילך
9745557 - 08 חבל מודיעין
9745557 - 08 מוניות חבל מודעין
9745566 - 08 בא לגן מוצרי גן ובהס וציוד משרדי ברונר אלחנן
9745566 - 08 ברונר בא לגן מוצרי גן ובהס וציוד משרדי ברונר אלחנן
9745577 - 08 אברהם לונה
9745593 - 08 שניאור יהודה
9745829 - 08 קליימן אלכסנדר