מספר טלפון


*770500 - 09
7705010 - 09 עובדת סוציאלית
7705016 - 09 משרדי הנהלה
7705018 - 09 הנהלת חשבונות
7705023 - 09 קבלה משרדי הנהלה
7705028 - 09 ריפוי בעיסוק
7705031 - 09 חדר אוכל
7705035 - 09 מחלקה סיעודית
7705046 - 09 תרבות תרבות ריפוי בעיסוק
7705050 - 09 אחוזת בית תפיסת מגורים איכותית לגיל הזהב מרכזיה
7705051 - 09 מספרה עובדת סוציאלית
7705057 - 09 מחלקה טיפולית
7705166 - 09 קמרון אריה ועליזה
7705173 - 09 יער מלכה ושמעון
7705477 - 09 מטבח אחזקה מחלקה טיפולית