מספר טלפון


7709002 - 09 הפרעות בתקשורת
7709003 - 09 ריפוי בעיסוק
7709010 - 09 פיזיוטרפיה שרות סוציאלי
7709016 - 09 משרד קבלה
7709016 - 09 בית לוינשטיין מרכז לשקום מרכזיה
7709017 - 09 משרד קבלה
7709020 - 09 מטבח רשומות רפואיות
7709022 - 09 קבט משרד קבלה
7709023 - 09 מחסן לבנים
7709024 - 09 מדור שכר
7709025 - 09 כספים ספקים
7709030 - 09 עמותת ידידים
7709036 - 09 מרפאת ילדים
7709037 - 09 רשומות רפואיות
7709038 - 09 משאבי אנוש
7709057 - 09 שקום מקצועי
7709064 - 09 בטוח לאומי מכון להערכה תפקודית
7709065 - 09 מרכז יום לנפגעי ראש
7709075 - 09 חנות מכר
7709077 - 09 הנהלה סיעודית
7709079 - 09 אחזקה רכזת רווחה
7709085 - 09 מרפאת ילדים
7709087 - 09 כספים כספים ספקים
7709090 - 09 בית לוינשטיין מרכז לשקום
7709090 - 09 בית לוינשטיין מרכז לשקום מרכזיה
7709094 - 09 הנהלה רפואית
7709096 - 09 הנהלה סיעודית
7709097 - 09 הנהלה סיעודית
7709098 - 09 הנהלה אדמיניסטרטיבית
7709101 - 09 דוברת הנהלה סיעודית
7709102 - 09 משרד מרפאות
7709104 - 09 משרד מרפאות
7709110 - 09 רכזת רווחה
7709120 - 09 מעבדת שינה
7709122 - 09 מעבדת שינה
7709146 - 09 לוגיסטיקה לוגיסטיקה משרד מרפאות
7709147 - 09 לוגיסטיקה משרד מרפאות
7709155 - 09 הנהלה אדמיניסטרטיבית
7709200 - 09 מחלקת משאבים
7709444 - 09 נטקום בע"מ
7709906 - 09 יחידת ילדים
7709912 - 09 יחידת ילדים
7709917 - 09 הפרעות בתקשורת
7709918 - 09 יחידת ילדים
7709928 - 09 הנהלה אדמיניסטרטיבית
7709932 - 09 יחידת ילדים
7709939 - 09 רשומות רפואיות
7709943 - 09 הפרעות בתקשורת
7709944 - 09 יחידת ילדים
7709947 - 09 שרות סוציאלי
7709956 - 09 יחידת ילדים
*770996 - 09
*770997 - 09
*770998 - 09