מספר טלפון


*775610 - 09
7756110 - 09 ורדי צבי
7756111 - 09 פרוטיאה בכפר כפר אבות דרורים בע"מ קבלה
7756112 - 09 קפלן אן
7756113 - 09 הרשקוביץ ציפורה
7756114 - 09 קרן ברוריה
7756115 - 09 ויינברג סילביה ומירון
7756131 - 09 היימן נעמי
*775614 - 09
*775615 - 09
*775616 - 09
7756170 - 09 אפרתי אפרים והדסה
7756171 - 09 ויגודני הדסה ומיכאל
7756176 - 09 מהרל ציפורה ויגאל
*775620 - 09
7756210 - 09 כהן שרה
7756211 - 09 אריאלי מירלה
7756213 - 09 גרוס שרה
7756214 - 09 בירבלק מרגוט
7756215 - 09 שיפל סטלה וסולומון
*775622 - 09
*775623 - 09
*775624 - 09
*775625 - 09
*775626 - 09
7756271 - 09 פריי חנה וויקטור
7756272 - 09 לשם חיה וישראל
7756273 - 09 אפרתי הדסה ואפריים
7756274 - 09 פינשאו איטה
7756275 - 09 חסד רחל
7756281 - 09 לוי אסתר וגדעון
7756282 - 09 המלבורג אסתר וצבי
7756283 - 09 טרבלוב שושנה ודוד
7756284 - 09 זיגלר לאה וצבי
7756293 - 09 טרבלוב דוד ושושנה
7756301 - 09 בין שילה ואפרים
7756302 - 09 תמרי רחל ויואל
7756304 - 09 ג'ופי אסטל
7756306 - 09 סאיט ציפורה וזאב
7756308 - 09 אייסן פולין
7756310 - 09 מלצר רחל ויחזקאל
7756314 - 09 פרידמן רוז ומונטי
7756315 - 09 קידר רות וניסן
*775632 - 09
7756332 - 09 פלר איבט ובוריס
7756333 - 09 ירדן פנינה ועמוס
7756334 - 09 מסד יהודית
7756514 - 09 רימר פולין