מספר טלפון


*880900 - 09
8809010 - 09 אליהו בת אל
8809011 - 09 לרון שמחה
8809012 - 09 קורן שאול
8809013 - 09 חזן שלמה
8809015 - 09 גרנות חיים
8809600 - 09 הרוש סופי
8809666 - 09 אקשטיין אביגדור דוב
8809801 - 09 חתוקי חן ורובי