מספר טלפון


2353010 - 02 מאזן מאג'ד סיד צלאח אלדין
2353012 - 02 עבד אללה עבד אלמהדי צביח דאר צביח
2353014 - 02 עטא אללה שחאדה צלאח אלדין
2353016 - 02 אחמד מוסא יוסף צבח
2353017 - 02 סאאר מחמוד צלאח אלדין
2353018 - 02 נאיפה רזק מחמוד כנעאן
2353019 - 02 ראאד מחמד ח'ליל מחמד עפאנה