מספר טלפון


2353030 - 02 מחמד עיד ממחמד צלאח אלדין
2353031 - 02 סעיד ט'אהר
2353032 - 02 עבדאלעזיז אחמד מחמד ט'אהר
2353033 - 02 מחמד עבד אלעזיז צאלח אבו אלחלו
2353034 - 02 מאהר פואז אבראהים אלח'טיב
2353035 - 02 אמנה צלאח עלאן
2353036 - 02 עבדאלרחמן מצטפא מחמד דאר חסן
2353039 - 02 עלא מחמד עסמאן אבוחלו