מספר טלפון


2353041 - 02 רצ'ואן מחמד ענאן אבוחלו
2353042 - 02 עאאשה רבחי מחמד צלאח אלדין
2353044 - 02 צ'יף אללה מחמד ברכאת' צלאח אלדין
2353045 - 02 ת'ע'ריד עזאם דאווד אבוח'ליל
2353046 - 02 מרואן עבדאללה אחמד אבוט'אהר
2353047 - 02 מחמד עבד אלרחמן ט'אהר
2353049 - 02 וג'יהה עבד אלעזיז אחמד ט'אהר