מספר טלפון


2353060 - 02 אבראהים עלי סלים מביצ'
2353061 - 02 מחמוד רשיד
2353062 - 02 סעיד עאיד עלי אלח'טיב
2353063 - 02 נפוז נמר מחמד צלאח אלדין
2353064 - 02 רבחי מחמד אחמד אבו ח'ליל
2353066 - 02 מג'אהד אבו ח'ליל
2353067 - 02 עבדאלחפיט' עבדאלראוף מחמד ח'טיב
2353068 - 02 כאיד עלי חסין אלח'טיב
2353069 - 02 ת'אמר מחמוד סלאמה אלח'טיב