מספר טלפון


2353482 - 02 סעיד צלאח אלדין
2353486 - 02 אבראהים אחמד עודה אלח'טיב