מספר טלפון


2353520 - 02 עבד אלפת'אח עלאן יוסף אלעמרי