מספר טלפון


2353611 - 02 עלי סאלם עאיד אלחלו
2353614 - 02 מאריא נאג'י אמלת'ין
2353615 - 02 פואז ארשיד רשיד סעיד
2353618 - 02 נצרי אבראהים מקבול
2353619 - 02 רהיג'ה צלאח אלדין