מספר טלפון


2353644 - 02 מפיד פאיז מחמד אבו ח'ליל
2353647 - 02 מוסי מחמד מוסא צלאח אלדין