מספר טלפון


2353666 - 02 אבראהים עבדאלעזיז צאלח אבו חלו