מספר טלפון


2353672 - 02 פאיז אבראהים אחמד אלח'טיב
2353675 - 02 ד פיצל עלאן יוסף צלאח אלדין
2353676 - 02 סאלם מוסא מצלח צלאח אלדין