מספר טלפון


2353680 - 02 פת'חי מחמד צלאח אלדין
2353685 - 02 ג'בריל אחמד צלאח אלדין
2353686 - 02 ג'האד עלאן יוסף צלאח אלדין
2353687 - 02 היסם שפיק יוסף עבד אללטיף
2353688 - 02 יוסף מחמד יוסף עבד אללטיף
2353689 - 02 יוסף יעקוב יוסף עבד אללטיף