מספר טלפון


2353701 - 02 עיסי נזאל עבדאללה עסכר
2353702 - 02 עיסי נזאל עבדאללה עסכר
2353703 - 02 עלא ח'לף עבדאללה עסכר
2353704 - 02 מחמוד ח'לף ח'טיב עסכר
2353705 - 02 חסן מחמוד ח'לף אלח'טיב
2353707 - 02 עצאם מחמד ח'לף אלח'טיב
2353708 - 02 מחמד ח'לף עבדאללה אלח'טיב