מספר טלפון


2353724 - 02 אבראהים סאלם מוסי צלאח אלדין