מספר טלפון


2353803 - 02 ח'ליל ד'יב חסין אבו ח'ליל
2353806 - 02 מחמד עטא חלו