מספר טלפון


2353824 - 02 ד פיצל עלאן יוסף צלאח אלדין
2353829 - 02 ע'אזי עלאן יוסף צלאח אלדין