מספר טלפון


2353892 - 02 חסאם פאיז מסלם אבו חלו
2353893 - 02 כאט'ם עבאס מחמד אבו ח'ליל
2353894 - 02 מחמד ד'יב חסין אבו ח'ליל
2353895 - 02 שרכה אלח'טיב אלחדיסה
2353899 - 02 יאסר איוב ד'יאב אבוחלו