מספר טלפון


2353903 - 02 מחמד עארף עבדאללה אלח'טיב
2353904 - 02 עלא עיסי עבד אלנבי אלחלו
2353905 - 02 חסין יוסף עבדאללה אבו חלו
2353906 - 02 יונס יוסף עבדאללה אבו חלו
2353907 - 02 עבדאלחפיט' עבדאלראוף מחמד אלח'טיב
2353908 - 02 עבד אלחאפט' עבד אלראוף מחמד אלח'טיב