מספר טלפון


2353911 - 02 מחמד עבדאלרחמן מסלם אבוחלו
2353912 - 02 מסלם פאיז מסלם אבוחלו
2353913 - 02 השאם פאיז מסלם אבו חלו
2353914 - 02 עבד אלמג'יד עטא אללה חסן מטאוע
2353915 - 02 עבדאללה צאלח עלא צלאח אלדין
2353917 - 02 איוב ד'יאב סלימאן אבו חלו
2353918 - 02 אכסם מחמוד חסין אלחלו
2353919 - 02 מחמוד חסין מחמוד אלחלו