מספר טלפון


2353941 - 02 ע'אלב ברכאת' מחמד צלאח
2353942 - 02 עלי ברכאת' מחמד צלאח אלדין