מספר טלפון


2447375 - 02 עבדאלקאדר מוסא ח'אלד אזחימאן
2447378 - 02 סאאד מחמד עזאם