מספר טלפון


2447423 - 02 עבדאלחמיד בדר
2447424 - 02 עבדאלחמיד בדר
2447425 - 02 בשאר אלצאלחי
2447426 - 02 אבראהים מחמד אלרוידי
2447427 - 02 עבדאלפת'אח עמר ברג'ס
2447428 - 02 מחמד ע'אלב עמאר
2447429 - 02 שרכה סאארה ללת'ג'ארה ואלצנאעאת' אלע'ד'אאיה