מספר טלפון


2447625 - 02 אחמד יסרי עבד אלקאדר מחפוט'
2447627 - 02 נאפד עטוה סעיד רמצ'אן