מספר טלפון


2447659 - 02 צאלח סעיד עבד אלרחמן אדכידך