מספר טלפון


2447670 - 02 אדם עבד אלחלים עיסא
2447676 - 02 כרים טאלב זידאן
2447677 - 02 סהאם טאלב זידאן
2447678 - 02 רוז אסמאעיל עבד אלרחמן