מספר טלפון


2447694 - 02 עודאת' חסן עבדאלג'מיל עיסא