מספר טלפון


2447760 - 02 נואף מחמד סעיד רמצ'אן
2447764 - 02 מצטפא מחמד בדר