מספר טלפון


2447831 - 02 וג'יה רמצ'אן קרש
2447832 - 02 מחמד מחמוד אבו פרחה
2447833 - 02 ראאד פאאד אסמאעיל