מספר טלפון


2447920 - 02 ח'אלד מחמד סלאמה אלחג'ה
2447927 - 02 צאלח מצבאח אבראהים אלעטעוט