מספר טלפון


2474010 - 02 פאאק מחמד אחמד ג'מהור
2474012 - 02 צברי מחמד עמר רביע
2474013 - 02 ח'ליל אחמד סלימאן ג'מהור
2474014 - 02 אחמד עבד אללה עלי רביע
2474015 - 02 אמנה אחמד צאלח עבד אלג'באר
2474016 - 02 אחמד מחמד ג'אבר רביע
2474017 - 02 מרואן עבד אלרחמן דרויש רביע
2474018 - 02 אחמד מחמד אחמד חמיד
2474019 - 02 אבראהים מחמד חסין ג'מהור