מספר טלפון


2474030 - 02 מחמד מטר עבד אללה ג'מהור
2474031 - 02 אמנה אחמד עטיה אלמטרי
2474032 - 02 עזאלדין מחמד אחמד ג'מהור
2474033 - 02 מחמד מפלח מצטפא ג'מהור
2474034 - 02 השאם מחמוד אבראהים אלשיח'
2474035 - 02 שוקי מצטפא מחמוד חמיד
2474037 - 02 מדרסה בנאת' בית' ענאן אלאסאסיה
2474038 - 02 עלי אחמד ראע'ב רביע