מספר טלפון


2474050 - 02 חמדי עבד אללה עביד אללה רביע
2474051 - 02 חסן ראע'ב חסן ג'מהור
2474052 - 02 חסן אסחק חסין חמיד
2474053 - 02 עודה עבדאללה ג'בר ג'מהור
2474054 - 02 ח'ליל מחמד ג'בריל ג'בריל
2474055 - 02 יוסף כאמל סלימאן ג'מהור
2474056 - 02 עבדאללה פרג' עלי ג'מהור
2474057 - 02 באג'ס מחמד דיב חמיד
2474058 - 02 לטפי אחמד ראע'ב רביע
2474059 - 02 מצטפא מחמוד מצטפא רביע