מספר טלפון


2474070 - 02 עבד אלרחים ח'ליל מחמד אלפקיה
2474071 - 02 חאת'ם איוב עביד אללה רביע
2474072 - 02 יוסף אחמד מחמוד ג'מהור
2474073 - 02 עלי פרח עלי ג'מהור
2474075 - 02 ע'אדה ראת'ב מחמד מחיסן
2474076 - 02 עבד אללטיף אחמד ראע'ב רביע
2474077 - 02 עאיד חסן מצטפא רביע
2474078 - 02 מחמוד יוסף עלי עיסא
2474079 - 02 אחמד יוסף עלי עיסא