מספר טלפון


2474100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
2474102 - 02 מחמד עמרו אסמאעיל אלשיח'
2474103 - 02 מחמד אחמד ראע'ב רביע
2474104 - 02 סאאד מחמד סלימאן רביע
2474105 - 02 היסם מחמד אעמר אלשיח'
2474106 - 02 אסמאעיל מחמד ג'בריל רביע
2474107 - 02 אמינה מחמד עלי רביע
2474108 - 02 מחמד מצטפא עארף ג'מהור
2474109 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה