מספר טלפון


2474110 - 02 מחמד עבד אלרחמן דרויש רביע
2474111 - 02 מג'לס מחלי בית' ענאן
2474113 - 02 מחמד עזאת' ח'ליל ג'מהור
2474114 - 02 צלאח אלדין מחמוד דאווד חמיד
2474115 - 02 מחמד מחמוד אחמד חמיד
2474116 - 02 השאם אחמד אבראהים ג'מהור
2474117 - 02 מוסא ת'ופיק אחמד ג'מהור
2474118 - 02 נאצר אלדין מצטפא ח'ליל דרויש
2474119 - 02 עבד אלמטלב צאלח אלחנאוי רביע