מספר טלפון


2474120 - 02 ופיק מחמד צאלח ג'מהור
2474121 - 02 עבדאללטיף אחמד ראע'ב רביע
2474122 - 02 עלי עבד אללה דרויש רביע
2474123 - 02 ראאד טה סלאמה טה
2474124 - 02 אסמאעיל עבד אלהאדי ח'ליל רביע
2474125 - 02 חלימה עבד אלראזק מראד רביע
2474126 - 02 בריסילא אבראהים מחמד רביע
2474128 - 02 מחמד עבד אללה מחמד אבראהים טה
2474129 - 02 מצטפא אחמד מחמוד ג'מהור