מספר טלפון


2474130 - 02 עלי מצטפא חסין חמיד
2474131 - 02 אמין אחמד חסן אבו דיה
2474132 - 02 מחמוד עלי עבד אללה ג'מהור
2474133 - 02 רוחי מחמד אחמד חמיד
2474134 - 02 אחמד מטר עבדאללה ג'מהור
2474135 - 02 אחמד עבדאללה מחמד טה
2474136 - 02 מחמד יוסף עבד אלמנעם עבדאלמנעם
2474137 - 02 עבדאללה חסן מצטפי רביע
2474138 - 02 מחמוד אחמד מחמוד ג'מהור