מספר טלפון


2474171 - 02 אימן עלי אסמאעיל חמיד
2474172 - 02 עאמר מצטפי מחמוד חמיד
2474173 - 02 פארוק מחמד אחמד חמיד
2474174 - 02 טה סלאמה עלי מחמד טה
2474175 - 02 מנא מחמד ח'ליל אבו דיה
2474176 - 02 עבד אללה חסן סלים ג'מהור
2474177 - 02 מחמד חסן סלים ג'מהור
2474178 - 02 חסן עביד אללה חסן רביע
2474179 - 02 עלי עביד אללה חסן רביע