מספר טלפון


2474200 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
2474201 - 02 עיסא עביד אללה עבד אלג'באר רביע
2474203 - 02 שאדי מצטפא חסני חמידה
2474204 - 02 חרב מחמד ד'יב חמיד
2474205 - 02 ד'יאב צאלח ד'יאב ג'מהור
2474206 - 02 באג'ס מחמד ד'יב חמיד
2474207 - 02 יעקוב מצטפא חמדאללה אלעמאוי
2474208 - 02 אכרם יוסף מחמד רביע
2474209 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי