מספר טלפון


2474210 - 02 באסם ח'ליל ח'אלד ג'מהור
2474211 - 02 האני מחמד עלי ג'מהור
2474212 - 02 מוסא עמראן יוסף רביע
2474213 - 02 מחמד חסין עצפור חמיד
2474214 - 02 צאלח מחמוד דאווד חמיד
2474215 - 02 אבראהים מחמוד מצטפא רביע
2474216 - 02 נאג'ח ת'ופיק מחמד ג'מהור
2474218 - 02 צדקי מצטפא חסין חמידה
2474219 - 02 מחמד ת'ופיק אחמד ג'מהור