מספר טלפון


2474230 - 02 מחמד בדראן רזק סאלם
2474231 - 02 קאסם ח'ליל מחמד אלפקיה
2474233 - 02 אחמד רשיד ג'אבר יאסין
2474234 - 02 אחמד עבד אללה אחמד ג'בר
2474235 - 02 אבראהים עבד רשיד רביע
2474236 - 02 מחמד זהדי ג'מיל נאצר
2474238 - 02 עלי סלימאן אחמד ג'מהור
2474239 - 02 נצר אחמד עבד אללטיף ג'מהור