מספר טלפון


2474251 - 02 אבראהים עבד אלרחמן מחמוד אלמטרי
2474253 - 02 מוסא מחמד יוסף ג'מהור
2474254 - 02 פוזי יחיא חמיד נאצר
2474255 - 02 מחמד ע'אלב עמר ג'מהור
2474256 - 02 פרג' מחמד אבראהים ג'מהור
2474257 - 02 פארוק זהדי ג'מיל נאצר
2474258 - 02 סאאר חסני עבד אללה חמידה
2474259 - 02 צבחה כמאל חסין מחיסן