מספר טלפון


2474280 - 02 קאסם מחמד עבד אלמג'יד חמיד
2474282 - 02 צאדק מצטפא חסין חמידה
2474283 - 02 יחיא צברי עבד אללטיף ג'מהור
2474284 - 02 מחמד מצטפא יוסף חמיד
2474285 - 02 מחמוד יוסף מחמוד חמיד
2474286 - 02 רשדי עיסא מחמד חושיה
2474287 - 02 יסרי עבד אללטיף אחמד ג'מהור
2474288 - 02 מוסא סלימאן אחמד ג'מהור
2474289 - 02 אחמד זכריא מחמד רביע