מספר טלפון


2474290 - 02 מחמוד יוסף ג'בראן ג'מהור
2474291 - 02 סלימאן אבראהים עבד אלג'ליל חמיד
2474293 - 02 ע'אנם מחמד עבד אלמג'יד חמיד
2474294 - 02 סמיר מחמד ד'יב ג'מהור
2474295 - 02 אחמד עיד חמאד עצפור
2474296 - 02 אחמד עיד חמאד עצפור
2474297 - 02 ג'מיל זהדי ג'מיל חמיד
2474298 - 02 ריאץ' מצטפא עבד אלקאדר רביע