מספר טלפון


2474300 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
2474302 - 02 מחמד חסין זאיד והדאן
2474303 - 02 ט'אהר מרשד רשיד עלי
2474305 - 02 וצפי ח'ליל ג'אבר אלחנאוי
2474306 - 02 עבדאלחכים מחמד עבדאללטיף ג'מהור
2474307 - 02 סעיד מחמד מחמוד חמיד
2474308 - 02 ח'ליל אבראהים ד'יאב חמיד
2474309 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה